banner_63.jpg
banner_66.png
banner_83.png
banner_89.png
Alte resurse audio
Matei 11:29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.